Tarttumattomat sairaudet -verkoston esittely

Tarttumattomat sairaudet -verkostoon kuuluvat Suomen suurimmat potilas- ja kansanterveysjärjestöt ja Suomen suurin tieteellinen seura. Verkoston muodostavat: 

Aivoliitto

Filha

Hengitysliitto

Suomen Diabetesliitto

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Suomen Mielenterveysseura

Suomen Sydänliitto

Suomen  Syöpäyhdistys

Verkoston järjestöt kattavat kansanterveyden ja kansantalouden kannalta tärkeät sairausryhmät. Verkoston järjestöillä on yhteensä 330 000 jäsentä. Se edustaa merkittävimpiin kroonisiin sairauksiin liittyvää monipuolista asiantuntemusta lääketieteen, kansanterveyden, tutkimuksen ja potilaan näkökulmasta.

Verkoston toiminta perustuu itsenäisten jäsenjärjestöjen tasavertaisuuteen.  Verkoston toimintaa ohjaa jäsenjärjestöjen ylimmästä johdosta koostuva johtoryhmä.

Vuosittain järjestetään verkostokokous, johon osallistuvat järjestöjen luottamushenkilöt ja toimiva johto.

Tarttumattomat sairaudet -verkoston johtoryhmä

Puheenjohtaja:

Tuula Vasankari, Keuhkoterveysjärjestö Filha, tuula.vasankari(at)filha.fi

Jäsenet:
Pääsihteeri Sakari Karjalainen, Suomen Syöpäyhdistys, sakari.karjalainen(at)cancer.fi
Pääsihteeri Tuija Brax, Suomen Sydänliitto, tuija.brax(at)sydanliitto.fi
Toiminnanjohtaja Janne Juvakka, Suomen Diabetesliitto, janne.juvakka(at)diabetes.fi
Toiminnanjohtaja Markku Hyttinen, Hengitysliitto, markku.hyttinen(at)hengitysliitto.fi
Toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi, Suomen Mielenterveysseura, sari.aalto-matturi(at)mielenterveysseura.fi
Pääsihteeri Tuula Vasankari, Filha, tuula.vasankari(at)filha.fi
LKT Harri Vertio, asiantuntija, harri.vertio(at)fimnet.fi
Toiminnanjohtaja Tiina Viljanen, Aivoliitto, tiina.viljanen(at)aivoliitto.fi

Johtoryhmän sihteerinä toimii Filhan koulutuspäällikkö Päivi Pyykkölä, paivi.pyykkola(at)filha.fi

Verkoston viestintäryhmän muodostavat jäsenjärjestöjen viestintäpäälliköt/-johtajat.