Tarttumattomat sairaudet -verkoston esittely

Tarttumattomat sairaudet -järjestöverkostoon kuuluvat Suomen suurimmat potilas- ja kansanterveysjärjestöt ja Suomen suurin tieteellinen seura.

 

Verkoston muodostavat: 

Aivoliitto

Filha

Hengitysliitto

Suomen Diabetesliitto

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

MIELI Suomen Mielenterveys ry

Suomen Sydänliitto

Syöpäjärjestöt

 

Verkoston järjestöt kattavat kansanterveyden ja kansantalouden kannalta tärkeät sairausryhmät. Verkoston järjestöillä on yhteensä 330 000 jäsentä. Se edustaa merkittävimpiin kroonisiin sairauksiin liittyvää monipuolista asiantuntemusta lääketieteen, kansanterveyden, tutkimuksen ja potilaan näkökulmasta.

Järjestöverkoston toiminta perustuu itsenäisten jäsenjärjestöjen tasavertaisuuteen. Verkoston toimintaa ohjaa jäsenjärjestöjen pääsihteereistä/toiminnanjohtajista koostuva ohjausryhmä, jossa on vuosittain vaihtuva puheenjohtajuus. Järjestöverkoston puheenjohtajana toimii vuonna 2022 MIELI Suomen Mielenterveys ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi.

Tarttumattomien sairauksien eduskuntaverkostoon kuuluu kansanedustajia eri puolueista. Eduskuntaverkoston puheenjohtaja on kansanedustaja Saara Hyrkkö (vihr.) ja varapuheenjohtaja kansanedustaja Ritva Elomaa (ps).