Tarttumattomat sairaudet -verkoston esittely

Tarttumattomat sairaudet -järjestöverkostoon kuuluvat Suomen suurimmat potilas- ja kansanterveysjärjestöt ja Suomen suurin tieteellinen seura.

 

Verkoston muodostavat: 

Aivoliitto

Filha

Hengitysliitto

Suomen Diabetesliitto

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

MIELI Suomen Mielenterveys ry

Suomen Sydänliitto

Suomen  Syöpäyhdistys

 

Verkoston järjestöt kattavat kansanterveyden ja kansantalouden kannalta tärkeät sairausryhmät. Verkoston järjestöillä on yhteensä 330 000 jäsentä. Se edustaa merkittävimpiin kroonisiin sairauksiin liittyvää monipuolista asiantuntemusta lääketieteen, kansanterveyden, tutkimuksen ja potilaan näkökulmasta.

 

Järjestöverkoston toiminta perustuu itsenäisten jäsenjärjestöjen tasavertaisuuteen. Verkoston toimintaa ohjaa jäsenjärjestöjen pääsihteereistä/toiminnanjohtajista koostuva ohjausryhmä, jossa on vuosittain vaihtuva puheenjohtajuus. Verkoston puheenjohtajana toimii vuonna 2021 Hengitysliiton toiminnanjohtaja Markku Hyttinen.

Lisätietoja erityisasiantuntija Satu Mustonen, Hengitysliitto: satu.mustonen@hengitysliitto.fi

 

Tarttumattomien sairauksien eduskuntaverkostoon kuuluu kansanedustajia eri puolueista. Verkoston puheenjohtaja on kansanedustaja Saara Hyrkkö (vihr.) ja varapuheenjohtaja kansanedustaja Ritva Elomaa (ps) ja sihteerinä toimii Syöpäjärjestöjen yhteiskuntasuhdepäällikkö Simon Elo.