Voitamme kansansairaudet yhteistyöllä – Tarttumattomat sairaudet -verkosto

Pitkäaikaiset tarttumattomat sairaudet, kuten syöpä, sydän- ja verisuonitaudit (mukaan lukien aivoverenkierron häiriöt), hengityselinsairaudet, diabetes ja mielenterveyden häiriöt (erityisesti masennus) aiheuttavat mittavia inhimillisiä ja taloudellisia menetyksiä. Kansansairauksia voidaan vähentää merkittävästi vaikuttamalla niille yhteisiin riskitekijöihin, kuten tupakointiin, alkoholinkäyttöön, ruokavalioon ja liikkumattomuuteen.

Maailman terveysjärjestö WHO on asettanut tavoitteen, jonka mukaan alle 70-vuotiaiden kuolleisuus yleisiin kansansairauksiin vähenisi järjestön jäsenmaissa 25 prosentilla vuoteen 2025 mennessä. Jäsenmaat raportoivat WHO:lle, kuinka sen asettamiin tavoitteisiin päästään.

Kansansairauksien ehkäisemiseksi ja WHO:n tavoitteen saavuttamiseksi Suomeen on perustettu Tarttumattomat sairaudet -verkosto. Verkosto on Suomen suurimpien kansanterveys-, potilas- ja asiantuntijajärjestöjen yhteistoimintaverkosto. Tarttumattomat sairaudet -verkosto:

  • ehkäisee kansansairauksiin sairastumista
  • vähentää kansantaudeista aiheutuvia haittoja
  • varmistaa potilaille käyvän hoidon ja kuntoutuksen

Tarttumattomat sairaudet -verkoston tavoitteena on, että

  • valtio, kunnat ja järjestöt tekevät yhteistyötä kansansairauksien ehkäisemiseksi vaikuttamalla elintapoihin ja elinympäristöön
  • yhteiskunnan eri toimijat tekevät yhdessä töitä tarttumattomien sairauksien ehkäisemiseksi