Kansainvälinen NCD Alliance

Suomen Tarttumattomat sairaudet -verkosto on osa kansainvälistä NCD Alliance -yhteistyöverkostoa.

NCD Alliance

Terveysjärjestöjen kansainvälisen yhteistyöorganisaation (NCD Alliance) juuret ovat YK:n vuoden 2011 tarttumattomia sairauksia käsittelevässä huippukokouksessa ja Maailman terveysjärjestö WHO:n toimintaohjelmassa.

YK:n julkilausuma tarttumattomien sairauksien ehkäisystä (pdf)

WHO:n tarttumattomien sairauksien ehkäisyn toimintaohjelma (pdf)

NCD Alliance on perustettu tukemaan WHO:n jäsenmaiden hallitusten välistä yhteistyötä. Vuonna 2015 jäsenmaat raportoivat, miten WHO:n toimintaohjelman ja YK:n julkilausuman tavoitteisiin tarttumattomien sairauksien vähentämiseksi päästään.