Alliansen

I Finlands NCD-allians ingår de största patient- och folkhälsoorganisationerna i Finland och Finlands största vetenskapliga samfund. Alliansen utgörs av:  

Hjärnförbundet (pdf)

Filha

Andningsförbundet

Finska Läkarföreningen Duodecim   

Diabetesförbundet i Finland

Finlands hjärtförbund 

Cancerföreningen i Finland

Föreningen för Mental Hälsa i Finland

Organisationerna i alliansen spänner över de viktiga sjukdomsgrupperna för folkhälsa och nationalekonomi. Organisationerna har sammanlagt 330 000 medlemmar. Alliansen representerar mångsidig sakkunskap om kroniska sjukdomar ur medicinsk, folkhälsomässig, forskningens och patienternas synvinkel.

Alliansens verksamhet baseras på jämlikhet mellan självständiga medlemsorganisationer. Alliansens verksamhet styrs av en ledningsgrupp bestående av medlemsorganisationernas högsta ledning.

Ett alliansmöte ordnas årligen för organisationernas förtroendevalda och styrelseledamöter.

Ledningsgruppen för Finlands NCD-allians

Ordförande:
Matti Rautalahti, Finska Läkarföreningen Duodecim, matti.rautalahti(at)duodecim.fi

Medlemmar:
Generalsekreterare Tuija Brax, Finlands Hjärtförbund, tuija.brax(at)sydanliitto.fi
Verksamhetsledare Janne Juvakka, Diabetesförbundet i Finland, janne.juvakka(at)diabetes.fi
Generalsekreterare Sakari Karjalainen, Cancerföreningen i Finland, sakari.karjalainen(at)cancer.fi
Verkställande direktör Veikko Korpela, Andningsförbundet, verkko.korpela(at)hengitysliitto.fi
Överläkare Eeva Ollila (hälsofrämjande), Cancerföreningen i Finland, sakkunnig, eeva.ollila(at)cancer.fi
Verksamhetsledare Marita Ruohonen, Föreningen för Mental Hälsa i Finland, marita.ruohonen@mielenterveysseura.fi
Generalsekreterare Tuula Vasankari, Filha tuula.vasankari(at)filha.fi
MD Harri Vertio, sakkunnig, harri.vertio(at)fimnet.fi
Verksamhetsledare Tiina Viljanen, Hjärnförbundet, tiina.viljanen(at)aivoliitto.fi

Sekreterare för ledningsgruppen är projektledare Anna Kojo, Finska Läkarföreningen Duodecim, anna.kojo(at)duodecim.fi

Alliansens kommunikationsgrupp består av medlemsorganisationernas kommunikationschefer