Alliansen

I Finlands NCD-allians ingår de största patient- och folkhälsoorganisationerna i Finland och Finlands största vetenskapliga samfund. Alliansen utgörs av:  

Hjärnförbundet 

Filha

Andningsförbundet

Finska Läkarföreningen Duodecim   

Diabetesförbundet i Finland

Finlands hjärtförbund 

Cancerföreningen i Finland

 

Organisationerna i alliansen spänner över de viktiga sjukdomsgrupperna för folkhälsa och nationalekonomi. Organisationerna har sammanlagt 330 000 medlemmar. Alliansen representerar mångsidig sakkunskap om kroniska sjukdomar ur medicinsk, folkhälsomässig, forskningens och patienternas synvinkel.

Alliansens verksamhet baseras på jämlikhet mellan självständiga medlemsorganisationer. Alliansens verksamhet styrs av en ledningsgrupp bestående av medlemsorganisationernas högsta ledning.

Ett alliansmöte ordnas årligen för organisationernas förtroendevalda och styrelseledamöter.

 Alliansens ordförande organisation och kontakperson