NCD Alliance i världen

Finlands NCD-allians är en del av det internationella NCD Alliance -nätverket.

NCD Alliance

Hälsoorganisationernas internationella samarbetsorgan (NCD Alliance) utformades efter FN:s toppmöte om icke-smittsamma sjukdomar 2011 och enligt Världshälsoorganisationen WHO:s verksamhetsplan.

FN:s resolution om förebyggande av icke-smittsamma sjukdomar (pdf)

WHO:s handlingsplan för förebyggande av icke-smittsamma sjukdomar (pdf) 

NCD Alliance grundades för att stödja samarbetet mellan medlemsländernas regeringar i WHO. År 2015 rapporterar medlemsländerna vad man ska göra för att nå målen i WHO:s handlingsplan och FN:s resolution för att minska icke-smittsamma sjukdomar.

Man har satt upp mål på global nivå för icke-smittsamma sjukdomar till 2025.

Globala mål för icke-smittsamma sjukdomar