Svenska

Vi övervinner våra folksjukdomar genom samarbete – Finlands NCD-allians

De vanliga folksjukdomarna dvs. hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes och kroniska lungsjukdomar orsakar omfattande mänskliga och ekonomiska förluster. Vi kan minska folksjukdomarna märkbart genom att påverka riskfaktorer som är gemensamma för dem, såsom tobaksrökning, alkoholkonsumtion, kost och fysisk inaktivitet.

Världshälsoorganisationen WHO har satt upp ett mål att dödligheten i de vanliga folksjukdomarna hos människor under 70 år ska minska med 25 procent i organisationens medlemsländer till år 2025. Medlemsländerna rapporterar till WHO vad man kommer att göra för att nå det uppsatta målet.

För att förebygga folksjukdomar och för att nå WHO:s mål har man i Finland grundat nätverket Finlands NCD-allians. Nätverket är ett samarbete mellan de största folkhälso-, patient- och sakkunnigorganisationerna i Finland. Finlands NCD-allians:

  • förebygger insjuknande i folksjukdomar
  • minskar olägenheter orsakade av folksjukdomarna
  • säkerställer att patienten får vård och rehabilitering enligt god medicinsk praxis

Finlands NCD-allians har som mål att

  • staten, kommuner och organisationer samarbetar för att förebygga folksjukdomar genom att påverka levnadsvanor och miljö
  • olika aktörer i samhället samarbetar för att förebygga icke-smittsamma sjukdomar

Finlands NCD-allians har sammanställt regeringsprogrammets mål för den regering som väljs i år.

PDF-tiedostoNCD+Regeringsprogrammets+mål.pdf (131 kB)
Finlands NCD-allians, Regeringsprogrammets mål