Esteettömät liikuntapaikat saavat kannatusta vaalikoneessa

Esteettömien ja erilaisille liikkujille sopivien liikuntapalvelujen tarjoaminen on se terveysteko, jonka kuntavaaliehdokkaat ovat Terveysehdokas.fi-vaalikoneen tarjoamista vaihtoehdoista kaikkein yleisimmin valinneet. Yli 90 prosenttia ehdokkaista ilmoittaa myös kannattavansa terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia kunnassaan sekä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä eri toiminnoissa myös sote-uudistuksen toteutuessa.

Keskeisistä kansanterveysjärjestöistä koostuvan Yksi elämä -verkoston vaalikoneessa kuntavaaliehdokkailla on ollut tilaisuus kertoa, mihin terveystekoihin he kuntapäättäjinä sitoutuvat. Ehdokkaiden palvelussa antamat lupaukset pohjautuvat esimerkkeihin terveysinvestoinneista ja niiden taloudellisista vaikutuksista.  

Äänestäjät voivat etsiä vaalikoneesta mieleisensä terveysehdokkaan helposti ja nopeasti vaalipäivään saakka.

Yksi elämä -verkoston teettämän kyselyn mukaan äänestäjät arvostavat nyt terveyttä aiempaa enemmän.

Lähes 2 200 kuntavaaliehdokasta on ottanut kantaa Yksi elämä -verkoston vaalikoneessa terveystekoihin.

Terveysehdokas-vaalikoneen täyttäneiden ehdokkaiden terveysteot suosituimmuusjärjestyksessä

1. Varmistan, että kunnassani on esteettömiä ja erilaisille liikkujille sopivia liikuntapaikkoja ja liikuntapalveluja. (94,03 %)

2. Sitoudun edistämään päätösten terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia kunnassani. (93,48 %) 

3. Myös mikäli sote- ja maakuntauudistus toteutuu, varmistan, että kuntani edistää asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä eri toiminnoissaan, kuten liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluissa. (92,66 %)

4. Tuen sitä, että kuntani vahvistaa ammattilaisten fyysisen ja psyykkisen terveyden edistämisen osaamista varhaiskasvatuksessa ja oppilaitoksissa. (89,83 %)

5. Edistän sitä, että kunnassani asukkaat ja ammattilaiset tuntevat kunnassani toimivien järjestöjen palveluja, kuten vertaisryhmätoimintaa, kuntoutuskursseja ja liikuntaryhmiä. (87,51 %)    

6. Varmistan, että kaavoituspäätökset edistävät kävelyä ja pyöräilyä sekä kuntalaisten mahdollisuuksia luonnossa oleiluun. (85,32 %)                   

7. Huolehdin siitä, että kunnassani on selkeät ja säännölliset toimintamallit kunnan ja järjestöjen yhteistyölle. (79,16 %)

8. Sitoudun edistämään järjestöjen toimintaedellytyksiä kunnassani mm. toiminta-avustuksilla. (73,73 %)

9. Varmistan, että kunnassani tarjotaan matalalla kynnyksellä tukea tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen. (67,12 %)       

10. Edistän sitä, että kuntani käyttää Sydänmerkki-ateriajärjestelmää järjestämissään ruokapalveluissa. (59,96 %)

11. Teen valtuustoaloitteen siitä, että kuntani ruokapalvelujen kilpailutuksissa ruuan terveellisyys on keskeinen kriteeri. (44,05 %)

Vaalikoneessa on 2 193 ehdokkaan profiili.

Avoin puolue                                                     1
Eläinoikeuspuolue                                             1
Feministinen puolue                                          1
Kansalaispuolue                                                1
Kansallinen Kokoomus                                  335
Kristallipuolue                                                  23
Liberaalipuolue – Vapaus valita                         3
Liike Nyt                                                           39
Perussuomalaiset                                          621
Piraattipuolue                                                   14
Sininen tulevaisuus                                            5
Suomen Kansa Ensin                                         3
Suomen Keskusta                                           287
Suomen Kommunistinen Puolue                         2
Suomen Kristillisdemokraatit                           231
Suomen Ruotsalainen Kansanpuolue               35
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue           270
Vasemmistoliitto                                               146
Vihreä liitto                                                       158
Valitsijayhdistykset                                             17
 

Yksi elämän tavoitteena on terveempi Suomi. Aivoliiton, Diabetesliiton, Filhan, Hengitysliiton, MIELI Suomen Mielenterveys ry:n, Sydänliiton ja Syöpäjärjestöjen yhteiset terveystalkoot edistävät ihmisten terveyttä ja hyvinvointia läpi elämän. Duodecim on mukana asiantuntijatahona. Veikkausvoittovaroista rahoitetun hankkeen toinen vaihe päättyi toukokuun lopussa.