Tarttumattomien sairauksien eduskuntaverkosto: Ennaltaehkäisy otettava osaksi hyvinvointialueiden toimintaa

Tarttumattomien sairauksien eduskuntaverkoston kannanotto, 24.11.2021

 

Ennaltaehkäisy on otettava osaksi hyvinvointialueiden toimintaa

 

Hyvinvointialueiden on ymmärrettävä ennaltaehkäisyn merkitys terveyden edistämisessä ja hyödynnettävä elintapaohjausta. Mahdollisimman toiminta- ja työkykyiset asukkaat säästävät myös hyvinvointialueiden menoja, joihin kohdistuu kova taloudellinen ja poliittinen paine.

 

- Terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy on kirjattava kaikkien hyvinvointialueiden hyvinvointistrategioihin. On varmistettava, että kaikilla hyvinvointialueen asukkailla on mahdollisuus saada tukea elintapamuutoksiin maksutta ja matalalla kynnyksellä, linjaa Tarttumattomien sairauksien eduskuntaverkoston uusi puheenjohtaja, kansanedustaja Saara Hyrkkö (vihr).

 

Kunnat ja järjestöt on otettava mukaan keskeisinä hyvinvoinnin luojina ihmisten arjessa. Tarttumattomien sairauksien eduskuntaverkosto vaatii, että hyvinvointialueen ja sen kuntien sekä alueella toimivien järjestöjen välille luodaan selkeä työnjako ja toimiva yhteistyö.

 

- Kannatan terveyttä ylläpitävien valintojen mahdollistamista osana ihmisten arkea. Kaikilla hyvinvointialueen asukkailla on oltava maksuttomia lähiliikuntapaikkoja ja saavutettava yhteys lähiluontoon, sanoo Tarttumattomien sairauksien eduskuntaverkoston varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ritva Elomaa (ps).

 

Elintapaohjaus, kuten painonhallinnan tuki, liikunta- ja ravitsemusneuvonta, nikotiinituotteiden ja päihteiden käytön lopettamisen tuki sekä mielenterveyden tukeminen, on saatava kiinteäksi osaksi kaikkia sote-palveluja. Hyvinvointialueiden on panostettava terveelliseen ravitsemukseen ja noudatettava Sydänmerkki-kriteerejä julkisissa ruokapalveluissa.

 

Tarttumattomien sairauksien järjestöverkostoon kuuluvat Suomen suurimmat potilas- ja kansanterveysjärjestöt ja Suomen suurin tieteellinen seura. Verkoston muodostavat Syöpäjärjestöt, Sydänliitto, Diabetesliitto, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Aivoliitto, Hengitysliitto, Filha ja Suomalainen lääkäriseura Duodecim. Eduskuntaverkostoon kuuluu useita kansanedustajia eri eduskuntapuolueista.