Yksi elämän tavoite: Hyvinvoivat ja terveet kuntalaiset

Yksi elämä -verkosto muistuttaa kuntavaalien yhteydessä, että hyvinvointi, terveys ja hyvä elämä ovat tärkeitä kunnan vetovoimatekijöitä. Jokainen päätös on terveyspäätös.

"Yksi elämän suuri tavoite on terveempi Suomi. Tunnistamme kuntavaaleissa hyvin tärkeäksi sen, että suuri osa ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista päätöksistä tehdään lähellä, kunnissa", MIELI ry:n asiantuntijalääkäri Meri Larivaara kertoo.

Larivaara muistuttaa kansansairauksien koskettavan lähes jokaista suomalaista ainakin läheisten kautta.  Vähintään joka viides suomalainen kokee vuoden aikana mielenterveyden häiriöitä. Valtimosairaudet ovat suomalaisten yleisin kuolinsyy. Aivoverenkiertohäiriöön sairastuu joka päivä 68 suomalaista. Joka kolmas sairastuu syöpään elämänsä aikana. Hengityssairauksia sairastaa miljoona ja diabetesta puoli miljoonaa suomalaista.

Kuntavaaleihin Yksi elämä -järjestöt lähtevät viiden ison teeman kautta. "Kuntavaaliohjelmassamme on päättäjille konkreettisia askelmerkkejä ja tekoja, joilla kunta voi pysyä hyvinvointikuntana", Larivaara kuvailee.

Esimerkiksi Larivaara ottaa tavoitteen Liikunta ja lähiluonto luovat terveyttä.

"Merkittävä osa kuntalaisista liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Liian vähäinen liikkuminen aiheuttaa Suomessa vuosittain vähintään 3,2 miljardin euron kustannukset. Pienillä muutoksilla voidaan saada suuria säästöjä."

Matalan kynnyksen liikuntaneuvonnan lisäksi Yksi elämä toivoo kuntien muun muassa panostavan lähiliikuntapaikkoihin sekä kävelyä ja pyöräilyä tukeviin kaavoitusratkaisuihin.

Voimaa yhteistyöstä

"Yksi elämä -verkostossa tehdään yhteistyötä merkittävän kansanterveyskentän kanssa. Verkostoon kuuluvien järjestöjen jäsenmääräkin on yli 300 000", Hengitysliiton toiminnanjohtaja Markku Hyttinen laskee.

Kun Hengitysliitto tuli hankkeeseen mukaan runsas kolme vuotta sitten, myös eri liittojen paikallisten yhdistysten toivottiin löytävän toinen toisensa. "Yhteistyö tuo voimavaroja kentälle, uskoa yhdistystoiminnan merkitykseen sekä vaikutusvaltaakin", sanoo Hyttinen.

Yksi elämän käsikirja paikallisille toimijoille päivitettiin viime vuoden lopulla. "Vaikuttamisen työkirjassa on hyödyllisiä vinkkejä ja ohjeita kuntavaalityöhön. Työsarkaa on myös vaalien jälkeen, kun maakunnallisesti päästään vaikuttamaan hyvinvointialueisiin", Hyttinen arvioi.

Hyttinen uskoo järjestöjen yhteistyön hyödyttävän myös kuntapäättäjiä. "Jos päätöksenteossa huomioidaan järjestöjen yhteisiä tavoitteita kaavoituksesta, palvelujen tuottamisesta tai mitä kunta tarjoaa yhdistyksille, niin pystytään huomioimaan monen kuntalaisen erityistarpeita", Hyttinen vinkkaa.

Terveysehdokas vaalikoneesta

 Yksi elämä on avannut Terveysehdokas.fi-vaalikoneen, jonka terveyslupaukset pohjautuvat Yksi elämä -verkoston kokoamiin esimerkkeihin terveysinvestoinneista ja niiden taloudellisista vaikutuksista. Vaalikoneessa kuntavaaliehdokkaat kertovat, mihin terveystekoihin he sitoutuvat. Näin selviää, kuinka monta tähteä he terveysehdokkaina ansaitsevat.

"Äänestäjät arvostavat entistä enemmän terveyttä. Yksi elämän viime syksynä teettämän kyselyn mukaan 62 prosenttia suomalaisista toivoo ehdokkaansa sitoutuvan kunnanvaltuutettuna edistämään terveyttä", projektipäällikkö Marjut Niemistö kertoo.

Äänestäjille Terveysehdokas.fi on helppo ja kätevä vaalikone, josta voi löytää omasta kunnasta itselleen sopivimmat terveysehdokkaat.

Kevään 2017 Kuntavaaleissa yli 30 prosenttia Terveysehdokas-vaalikoneeseen profiilinsa tehneistä ehdokkaista valittiin kunnanvaltuustoihin ympäri Suomen tekemään terveyden edistämisen päätöksiä. Kaikkiaan näitä ns. terveysvaltuutettuja on 911 eri puolilla Suomea.

Yksi elämä -verkoston kuntavaalitavoitteet

1. Jokainen päätös on terveyspäätös

2. Liikunta ja lähiluonto luovat terveyttä

3. Laadukasta elintapaohjausta tarvitseville

4. Terveyttä terveellisellä ravinnolla

5. Järjestöjen toiminta näkyviin kunnissa

Lue lisää kuntavaalitavoitteista.