Yksi elämä -terveystalkoot ovat edistäneet ihmisten elinikäistä terveyttä ja hyvinvointia

Aivoliitto, Diabetesliitto ja Sydänliitto käynnistivät vuonna 2012 yhteiset terveystalkoot, jossa on kannustettu ihmisiä pitämään parempaa huolta itsestään sekä porukalla tukemaan myös muita. Vuonna 2018 mukaan talkoisiin liittyivät Filha, Hengitysliitto, MIELI Suomen Mielenterveys ry ja Syöpäjärjestöt. Duodecim on mukana asiantuntijatahona. Veikkausvoittovaroista rahoitetun hankkeen toinen vaihe päättyy toukokuun lopussa.

Päättäjille terveystalkoot ovat tarjonneet tutkittua tietoa päätösten terveys- ja kustannusvaikutuksista. Tulevien kuntavaalien yhteydessä järjestöt muistuttavat, että hyvinvointi, terveys ja hyvä elämä ovat kunnille tärkeitä vetovoimatekijöitä. Kuntapäättäjien työn tueksi Yksi elämä on koonnut konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka terveysinvestoinneilla on mahdollista säästää. Terveysehdokas.fi-vaalikoneessa ehdokkaat voivat valita ne terveysteot, joihin he kunnanvaltuutettuina sitoutuisivat.

Työyhteisöjä Yksi elämä on kannustanut terveyttä edistäviin valintoihin käytännönläheisten vinkkien avulla. Työhyvinvoinnin pop up -tapahtuma, Unelmien työpäivä, järjestettiin neljä kertaa. Yksi elämä oli rakentamassa vuosittain 10.5. järjestettävän Unelmien liikuntapäivän yhdessä liikuntajärjestöjen kanssa Liiku terveemmäksi -päivän pohjalta.

”Yksi elämä -verkostossa tehdään yhteistyötä merkittävän kansanterveyskentän kanssa. Verkostoon kuuluvien järjestöjen jäsenmääräkin on yli 300 000”, muistuttaa verkoston puheenjohtajana vuonna 2021 toimiva Hengitysliiton toiminnanjohtaja Markku Hyttinen.

Yksi elämä -järjestöt tekevät yhteistyötä myös maakunnallisesti ja paikallisesti. ”Järjestöt ovat löytäneet toisensa myös paikallisella tasolla. Sellainen askel olisi jäänyt ottamatta ilman yhteistä hanketta”, Hyttinen arvioi. ”Yhteistyö tuo voimavaroja kentälle, uskoa yhdistystoiminnan merkitykseen sekä vaikutusvaltaakin.”

Yksi elämä -järjestöt jatkavat yhteistä vaikuttamistyötä muun muassa eduskunnan Yksi elämä -verkoston kanssa sekä järjestämällä ajankohtaisia sosiaali- ja terveysaiheita käsitteleviä Puhutaan rahasta -seminaareja. Tarttumattomat sairaudet -verkostona järjestöt tekevät yhteistyötä STM:n ja THL:n kanssa kansansairauksiin liittyvissä kysymyksissä myös kansainvälisessä yhteistyössä. Tarttumattomille sairauksille (NCD, non-communicable diseases) on asetettu WHO:ssa globaalin tason tavoitteita.

Yksielama.fi-sivusto suljetaan huhtikuun lopussa

Yksielama.fi-sivuston sulkeuduttua kuntavaaleihin ja muuhun vaikuttamistyöhön liittyvää Yksi elämä -järjestöjen aineistoja löytyy edelleen Tarttumattomat sairaudet -verkoston sivuilta Tarttumattomat.fi.

Terveysehdokas.fi-vaalikoneessa kuntavaaliehdokkaat voivat tehtä ehdokasprofiilin 25.5. mennessä. Vaalikone on auki vaalipäivään 13.6. saakka.

Tutustu myös terveystalkoisiin osallistuneiden järjestöjen omiin sivuihin:
Aivoliitto.fi
Diabetesliitto.fi
Filha.fi
Hengitysliitto.fi
Mieli.fi
Sydanliitto.fi