Järjestöt muistuttavat aluepäättäjiä tavoitteistaan 4/2022

Järjestöt muistuttavat aluepäättäjiä tavoitteistaan - tärppejä alueiden strategiatyöhön

 

Seitsemän suuren kansanterveys- ja potilasjärjestön sekä lääkäriseura Duodecimin Tarttumattomien sairauksien järjestöverkosto on lähestynyt hyvinvointialueille valittuja päättäjiä. Järjestöt kannustavat rohkeaan sitoutumiseen ennaltaehkäisevään toimintaan, toimivan yhteistyön vaalimiseen järjestöjen, kuntien ja alueiden kanssa sekä yhdenvertaisen ja oikea-aikaisen hoidon turvaamiseen hyvinvointialueiden strategiatyössä.

 

Lue kirje alta:

Arvoisa aluepäättäjä,                                                                                       

Onnittelemme vastuullisesta tehtävästäsi ja haluamme tukea sinua hyvinvoinnin edistämisessä ja palvelujen kehittämisessä! 

Tarttumattomien sairauksien järjestöverkoston tavoitteena on, että kansansairauksia ehkäistään yhteistyössä vaikuttamalla elintapoihin ja elinympäristöön ja ihmisille taataan yhdenvertainen ja vaikuttava hoito ja kuntoutus. Tämä onnistuu, kun alueen hyvinvointi- ja palvelustrategioissa varmistetaan, että:

Alueet, kunnat, järjestöt ja yritykset luovat yhdessä ihmisten hyvää arkea.

Hyvä, terveyttä edistävä arki hyvinvointialueilla toteutuu, kun teemme yhteistyötä ja järjestöjen tuottamat palvelut, vertaistuki, elintapaohjauksen käytännöt ja kokemustieto otetaan käyttöön. Yhteistyölle tulee osoittaa tavoitteet, keinot, foorumit ja mittarit. Hoitopolut tulee rakentaa yhdessä ehjiksi, yhtenäisiksi ja yhdenvertaisiksi - palvelemaan ihmisen hoidon ja tuen tarpeiden kokonaisuutta.

Ennaltaehkäisyn näkökulma on mukana kaikessa toiminnassa.

Hyvinvointialue, joka käyttää ja kehittää vaikuttavia ja yhdenvertaisia elintapaohjauksen keinoja, korjaa potin hyvinvoivien ja toiminta- ja työkykyisten asukkaiden muodossa, säästyvinä terveysmenoina ja alueen vetovoimaisuutena. Terveyttä edistävien ja ylläpitävien valintojen mahdollisuutta tulee tukea osana arkea. Tutustu kokoamiimme monialaisiin esimerkkeihin, kuinka ennaltaehkäisy vähentää sote-menoja.

Kokemustietoa ja kokemustoimijoita hyödynnetään palvelujen kehittämisessä.

Järjestöillä on korvaamatonta asiantuntemusta potilasryhmien palvelutarpeista ja potilaiden osallisuudesta palvelujen kehittämisessä sekä vaikuttavia esimerkkejä onnistuneesta terveyden edistämisestä. Asiantuntijuutemme on käytössänne.

 

Parhain yhteistyöterveisin

Tarttumattomien sairauksien järjestöverkoston edustajat

 

Sari Aalto-Matturi, toiminnanjohtaja, Mieli ry                                                  

(Tarttumattomien sairauksien verkoston puheenjohtaja v. 2022)

Mika Pyykkö, toiminnanjohtaja, Aivoliitto ry                                                    

Juha Viertola, toiminnanjohtaja, Diabetesliitto ry                                            

Tuula Vasankari, pääsihteeri, Filha ry                                                                 

Markku Hyttinen, toiminnanjohtaja, Hengitysliitto                                           

Marjaana Lahti-Koski, pääsihteeri, Suomen Sydänliitto ry                            

Juha Pekka Turunen, pääsihteeri, Syöpäjärjestöt                                                 

Matti Rautalahti, pääsihteeri, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim”

 

Tutustu tarkemmin Tarttumattomat-järjestöverkoston tavoitteisiin hyvinvointialueille täältä.