Terveysveron käyttöönoton selvittäminen ei voi enää odottaa

Tarttumattomien sairauksien järjestöverkosto muistuttaa hallituksen budjettiriihen alla, että terveys vaatii tekoja. Järjestöt esittävät, että valtiovarainministeriön budjettiesityksessä ensi vuodelle turvataan terveysveron käyttöönoton selvittäminen osana tulevia veroratkaisuja. On perustettava työryhmä, jonka tehtävänä olisi selvittää mahdollisuutta ottaa käyttöön kansanterveyttä edistävä laajapohjainen vero ja luonnostella Suomelle sopiva malli sokerin, suolan ja kovan rasvan verottamiseksi elintarvikkeissa.

Terveysperusteinen verotus eli ns. terveysvero verottaisi elintarvikkeiden sisältämää sokeria, suolaa ja kovaa rasvaa ja näin ollen kannustaisi yksilöä terveyden kannalta parempiin valintoihin. Se myös ohjaisi elintarviketeollisuutta tuottamaan terveellisempiä elintarvikkeita. Epäterveellinen ruokavalio lisää väestön sairastavuutta ja aiheuttaa merkittäviä kustannuksia yksilöiden lisäksi yhteiskunnalle terveydenhuollon menoina ja tuottavuuskustannuksina.

Järjestöt korostavat, että terveelliset elintavat edellyttävät yhteiskunnan tukea. Terveysveroa kannatetaan laajasti: sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhteisen kyselytutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista kannattaa siirtymistä elintarvikkeiden terveysperusteiseen verotukseen. 

Lue järjestöjen kirje päättäjille ja virkamiehille kokonaisuudessaan tästä.

Lisätietoja:

Tarttumattomat sairaudet -järjestöverkoston toimijat,

Aivoliitto ry, toiminnanjohtaja Mika Pyykkö mika.pyykko@aivoliitto.fi

Suomen Diabetesliitto ry, toiminnanjohtaja Juha Viertola juha.viertola@diabetes.fi

Filha ry, pääsihteeri Tuula Vasankari tuula.vasankari@filha.fi

Hengitysliitto ry, toiminnanjohtaja Markku Hyttinen markku.hyttinen@hengitysliitto.fi

Mieli ry, toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi sari.aalto-matturi@mieli.fi

Suomen Sydänliitto ry, pääsihteeri Marjaana Lahti-Koski marjaana.lahti-koski@sydanliitto.fi

Syöpäjärjestöt, pääsihteeri Sakari Karjalainen sakari.karjalainen@cancer.fi

 

Tutustu Soste ry:n ja kansanterveysjärjestöjen terveysveromalliin Sosten verkkosivulla.